Biorytmy aneb dnes mám kritický den

Kdo by neznal slavnou českou komedii Jáchyme, hoď ho do stroje. Každý si jistě pamatuje jak ten nešika a popleta krom jiného řídil svůj život podle kondiciogramu. To vlastně nebylo nic jiného než zobrazení biorytmů ve formě křížků a hvězdiček. Můžete si vyzkoušet, prohlédnout vlastní biorytmy na stránce https://www.nestarnu.cz/blog/ a hned budete vědět co Vás čeká a nemine 🙂

Co to jsou biorytmy/kondiciogram?

Biorytmy (u nás se jim říká i kondiciogramy) jsou založeny na myšlence, že celý náš  život probíhá v pravidelných cyklech tzv biorytmech. Tyto se celý život pravidelně opakují, dají se zobrazit jako sinusoida. Počátek je v okamžiku našho narození. Tam je bod nula. Jsou tři. Fyzická, emocionální a intelektuální.

Fyzický cyklus

Opakuje po 23 dnech a ovlivňuje naši tělesnou pohodu.  Týká se naši síly, vitality, iniciativy, elánu, sebedůvěry, energie, agresivity a odvahy.

Emocionální cyklus

Ten probíhá 28 dnů a ovlivňuje naši emocionální pohodu. Předurčuje naše nálady, optimismus, veselost, družnost, tvořivost, pohodu a citlivost.

Mentální cyklus biorytmu

Je nejdelším cyklem, trvá 33 dnů. Má vliv na mentální pohodu, dále pak na náš intelekt, vnímání, bystrost, úsudek a rozhodování.

Pokud je křivka v kladné části (to je tzv. PLUS fáze), je to velmi dobré, v záporné (MINUS fáze) méně dobré. Bod, ve kterém přechází křivka ze záporné hodnoty do kladné, nazýváme polokritickým. Bod, ve kterém přechází křivka z kladné hodnoty do záporné, nazýváme kritickým.

Co dělat v záporných fázích?

Obecně platí pro všechny cykly, že v záporných fázích bychom měli danou oblast utlumit, to se projevuje v jednotlivých cyklech třeba takto:

Fyzický cyklus – jako filmový hrdina – nepouštět se do žáných větších akcí, raději si odpočívat a nabírat síly
Emocionální cyklus – lhostejností, jistou otupělostí
Intelektuální cyklus – opět, jako zmíněný František Koudelka, nepouštět se do žádných větších akcí, provádět spíše běžné věci a věci méně náročné na přemýšlení, omezit důležitá rozhodování

Pozor na kritické dny!

Opravdovou pohromou se ale může stát kritický den. Zde se ve fyzické oblasti může třeba zhoršit váš zdravotní stav (sníženou odolností k chorobám), pozor na zranění. Cítíte se určitě víc unaveni. Emocionální kritický den se projeví podrážděností, sklony k hádání a depresím, intelektuální kritický den znamená zbrklost, unáhlenost v rozhodování, neschopnost se soustředit.

Slavné jsou hlášky, týkajícíc se oněch křížků a hvězdiček, dnes často zlidovělé.

Několik z nich, k tématu:

František Koudelka: Zdravíčko, pane Prouza, jak se máme?
vrátný: Ale, stojí to za prd, samej fofr.
František Koudelka: Tak to máte kritický den! Potřebujete silné nervy, potřebujete citovou odolnost, hvězdička znamená úspěch!
vrátný: Seš blbej, nebo co?
 
„To už je čtvrt na jednu? To už jsem 15 minut v krizi… Navrhuji…dovoluji si navrhnouti přerušení západu až do 14. příštího měsíce…“
 
či
…za toto politováníhodné nedopatření k jakému dochází maximálně, jednou za deset let.
 
K tomu ovšem nedojde, datum narození si zadáte sami, jistě správné a můžete mít svůj kondiciogram. Například na stránce
https://www.nestarnu.cz/blog/ a hned víte jak na tom jste a jak na tom budete v nejbližších dnech a týdnech.
 
Tak ať se daří a na biorytmy alias kondiciogram je spoleh a vychází Vám to.
 
 

You may also like...

%d blogerům se to líbí: